• Kan ik bepaale adressen èèn voor èèn wel verwijderen. Als ik op verwijderen druk is alles verwijderd, dat is niet de bedoeling. Gaarne uitleg hoe wel kan.

    Gesteld op 7-4-2019 om 20:58 in forum Garmin Nuvi 2595 Misbruik melden
    • 18 nüvi 2405/2505-serie – gebruikershandleidingEen opgeslagen locatie verwijderenOPMERKING: verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen.2 Selecteer > Wis opgeslagen plaatsen.3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer Wis.
      dit is wat er staat in de gebruiks handleiding misschien heeft U hier wat aan anders hoor ik het wel Geantwoord op 8-4-2019 om 09:59

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info