• Hallo, ik heb gemerkt dat er een vrij groot aantal tracks gelogd zijn op mijn geheugenkaartje, nu vraag ik me af hoe ik deze tracklogs kan downloaden naar mijn pc. Tot mijn grote verbazing vind ik hier niets over terug in de handleiding... Hopelijk kan iemand hier me helpen !
    Met dank bij voorbaat ! Peter

    Gesteld op 10-7-2011 om 19:20 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
    • De tracks zijn over te zetten door de micro SD-kaart uit te lezen op de computer. Dit kan door de GPS via en kabel aan te sluiten op de PC of door een op de PC aangesloten kaartlezer te gebruiken. Geantwoord op 28-9-2011 om 10:38

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info