• mijn GPSmap 60Cx navigeert niet altijd. Ook laat hij de route niet altijd zien. Ik zie dan alleen een aantal groengekleurde wegen.

  Gesteld op 12-8-2010 om 22:01 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Waarschijnlijk staat er op de GPS alleen de basiskaart of een wandel/fiets kaart. Voor het navigeren over de wegen van Nederland of de rest van Europa dient een andere kaart te worden geïnstalleerd. Zelf gebruik ik hiervoor: Garmin City Navigator NT Europe

   Voor het wandelen gebruik ik vaak een Topografische kaart van de omgeving waar ik wens te wandelen. De Topografische kaart wordt vaak aangeduid met "Topo" Er zijn ook speciale wandelkaarten. Daarop staan dan veelal enkel de kleine wegen. Routeren op de grote wegen en het vinden van een huisadres gaat daarmee niet of mindergoed.

   Om toch beide te kunnen, wandel- en de normale wegen routes maak ik gebruik van twee Micro SD kaarten van elk 1GB met de daarop geladen kaarten. De maximale grootte van de Micro SD-kaart voor deze GPSmap 60CSx is 1Gb. Door deze uit te wisselen gaat dat prima.
   Geantwoord op 28-9-2011 om 10:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info