• Kan geen satelieten zien

  Gesteld op 11-2-2013 om 16:43 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Ik heb dit ook gehad.
   Je GPS software is waarschijnlijk 'verdwenen'.
   Wanneer je de WebUpdater van Garmin download en de GPs software opnieuw installeert zou het weer satelieten moeten vinden.

   Mocht hij het met de meest recente versie van de GPS software niet doen dan moet je in Google even zoeken naar 'GPSChipsetTypeG_260'. Dan vind je wat sites die een oudere versie (de 2.60) ter download aanbieden. Die gebruik ik nu zonder problemen.

   Succes! Geantwoord op 28-1-2014 om 10:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info