• ik heb een vaarroute aangemaakt voor een zeilwedstrijd op basis van de boeien op de Grevelingen. Echter wanneer ik aangeef dat de route gevolgd moet worden geeft de GPS een andere volgorde aan dan die ik heb ingegeven.
  Wat doe ik niet goed?

  Gesteld op 15-6-2012 om 11:29 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Als je de gps kalibreert dan is het probleem opgelost.
   Kalibreren kan als je in het menuscherm op Instellen klikt.
   En dan naar Kalibratie gaan. Dan de instrukties op het scherm volgen. Geantwoord op 11-11-2012 om 19:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info