• Het pijltje voor plaatsaanduiding wijst in de verkeerde richting, namelijk +/- 120° gedraaid. Bij positieverandering volgt de pijl perfect maar blijft naar de verkeerde richting wijzen. Ik herkalibreerde het kompas reeds maar zonder resultaat. Iemand een oplossing???
  dank, Frank

  Gesteld op 30-5-2012 om 12:33 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Je kan dit oplossen door de volgende aanpassing te doen:

   - Ga naar de kompas pagina
   - Druk op de button 'Menu'
   - Staat er in deze lijst 'Peilingswijzer'? Zet die dan op 'Koerswijzer'

   Je kan controleren of je de goede instelling gebruikt door te kijken of de pijl in je kompas geen rechte lijn is maar iets gebogen randen heeft. als je het ziet begrijp je wel wat ik hiermee bedoel. Geantwoord op 28-1-2014 om 10:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info