• Mijn GPSmap 60CSx heeft enkel mogelijke taal instellingen van Engels Frans Portugees en Spaans, met een programma kan ik dit omzetten in het Nederlands maar telkens ik een update uitvoer zet hij zich terug naar het Engels, als ik het Nederlands dan terug installeer gaat hij terug naar de oudere versie en is de update verdwenen. Hoe kan ik dit oplossen om constant de Nederlandse taal te behouden?

    Gesteld op 22-5-2009 om 23:18 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
    • ik kan niet eens het nederlands opnieuw installeren. verschillende keren garmin helpdesk gecontacteerd, maar nooit een afdoende oplossing gekregen. dus: hoe herinstalleer je zelfs maar opnieuw het nederlands aub ? Geantwoord op 9-9-2018 om 09:46

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info