• Ook ik heb geen beeld meer en resetten lukt ook niet. Hoe is dit op te lossen?

    Gesteld op 5-7-2014 om 13:14 in forum Garmin Forerunner 110HR Misbruik melden
    • Wij hebben ons bij dit problem reeds lang bij neergelegd. Ik ken heel wat mensen die hetzelfde probleem hebben. ik begrijp niet dat Garmin hier geen pasklare oplossing voor heeft of wil voor geven.
      Enige oplossing is toestellen opladen en 's anderendaags op de "light"-toets van het toestel blijven duwen. Het is ons al iedere keer gelukt om opnieuw op te starten maar het blijft onaangenaam. Ik ben lid van Testaankoop en tracht via deze weg eens te checken wat hier aan de hand is + of de producent hier geen verantwoordelijkheid moet opnemen. Geantwoord op 5-7-2014 om 15:11

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info