• Hoe kan ik de temperatuur op het scherm weergeven?

    Gesteld op 24-1-2022 om 17:43 in forum Garmin Edge Explore Misbruik melden
    • Op het hoofdscherm vindt u onderaan 3 horizontale streepjes. U klikt daarop en daarna op 'Systeem'. Vervolgens krijgt u 'Activiteitenprofiel' (bvb. Wielrennen). U moet ervoor zorgen dat er voldoende vakjes op het scherm staan, d.i. op het scherm dat u voor u ziet op het ogenblik dat u gaat fietsen en allerhande zaken (snelheid, gemidd. snelheid, hartslag, hoogte, hellingsgraad (gradiënt), enz.) op uw scherm krijgt.
      Achtereenvolgens klikt u op : gegevensschermen, scherm 1, Indeling (bvb. 10 velden). U tikt op de '10'. Vervolgens moet u uw vinger op één van de vakjes houden totdat er rond het vakje een dikke rand ontstaat. Nogmaals tikken en dan krijgt u de keuze om bvb. temperatuur aan te klikken en in het vakje te zetten. Ge klikt op 'Overige' en dan vindt u daar 'Temperatuur' terug. Als u nu terug gaat naar uw hoofdscherm, zal u de temperatuur kunnen aflezen. Geantwoord op 24-1-2022 om 20:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info