• Explorer 2: bij het navigeren en wanneer de kaart op scherm staat, ontstaat onderaan een groene horizontale balk met bovenaan een puntje dat zich verplaatst. De balk verandert van hoogte en soms zitten er oranje stukken in.
  Wat is hiervan de betekenis?

  Gesteld op 30-12-2022 om 17:08 in forum Garmin Edge Explore Misbruik melden
  • Dat beeld verschijnt als u in het 'gebergte' aan het rijden bent. Het duidt op een visuele manier de hoogteverschillen aan die u aan het beklimmen bent. Deze functie hebt u geactiveerd als volgt (en kan u uitschakelen) via volgend traject:
   - op het hoofdscherm klikken op de 3 horizontale streepjes links onderaan op uw scherm
   - activiteitsprofielen aanklikken
   - bvb. 'Wielrennen'
   - gegevensschermen
   - hoogte
   - 'Toon scherm': u kan dit aanleggen of uitschakelen. Bij u zal dit ingeschakeld zijn.
   - Indeling/gegevensvelden: u kan op het scherm betreffende 'Hoogte' een keuze maken om bvb. 2 zaken te zien: 1° de gradient (stijgingspercentage van de helling); 2° de hoogte van de plaats waar u zich bevindt. Geantwoord op 9-1-2023 om 19:45

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info