• na de vorige update is alles uit mijn Garmin verdwenen van detailplannen.
  plannen herladen lukt maar veranderd niets aan de zaak
  als ik fiets heb ik een kaart met alleen hoofdwegen en zie ik me zelf wel ergens fietsen maar geen kleien wegen meer te zien.
  heb meermaals getracht te herladen maar steeds hetzelfde probleem.
  vermoedelijk zijn mijn kaarten verdwenen uit het geheugen. Hoe los ik dit op.

  Gesteld op 18-4-2020 om 18:53 in forum Garmin Edge Explore 1000 Misbruik melden
  • Heb hetzelfde voorgehad. Ligt waarschijnlijk aan een update ven het toestel.
   Bij mij is het probleem nu opgelost nadat ik de correcte kaart terug selecteerde.
   Best een reset doen van het toestel. Daarna rustig laten opstarten.
   Succes! Geantwoord op 18-4-2020 om 20:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info