• ik wil mijn naam en telefoon nummer instellen op mijn garmin 810

  Gesteld op 15-4-2018 om 08:05 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • open bestandsbeheer op je computer
   in de map Garmin vind je een bestand: startup.txt
   dat is een tekst bestand.
   Hierin zet je je naam en telefoonnummer.
   Die verschijnt dan telkens je de Garmin opstart in het opstartscherm bovenaan.
   <!-- Type your message on the next line -->
   hier typ je wat je wil zien
   je kan ook instellen hoe lang dit minimaal zichtbaar moet zijn Geantwoord op 15-4-2018 om 11:52

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info