• Mijn 810 geeft niet meer de resterende ritafstand weer. Het vakje blijft steeds op 0 staan. Iemand goede raad?

    Gesteld op 3-10-2017 om 15:18 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
    • Behoort de resterende ritafstand überhaupt tot de opties van de GARMIN Edge 810? Dat zou ik mij alleen kunnen voorstellen bij het rijden van een koers met dus een bekende totale ritafstand.
      Bij het instellen van opties voor afstand kom Ik niet verder dan:Afstand; Afstand laatste ronde; Afstand ronde; Afstand voor en Afstandteller. Mis ik iets of heb jij het bij het foute einde? Graag reactie. Geantwoord op 4-10-2017 om 16:14

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info