• ik heb per ongeluk bij het uploaden van een gpx bestand blijkbaar iets gewist in de software van mijn gps. Ik kan nu enkel nog als taal "Engels" kiezen. Kan iemand mij verderhelpen hoe ik dit kan oplossen door opnieuw "nederlands" te kunnen selecteren? Ik

  Gesteld op 30-5-2017 om 23:27 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • Om problemen met je Edge 810 te verhelpen, kun je een reset uitvoeren.
   Voer de volgende stappen uit om je Edge 810 te resetten:
   -Schakel het toestel uit.
   -Houdt Lap en Start/Stop ingedrukt.
   -Schakel het toestel in terwijl u Lap en Start/Stop ingedrukt houdt.
   -Houdt de knoppen ingedrukt als het Garmin "splash" scherm verschijnt.
   -Laat de knoppen los als het "splash" scherm weer verdwijnt.

   Het toestel is nu gereset als u het toestel weer inschakelt en het setup menu verschijnt.

   Nadeel: alle instellingen als wielmaat etc. dienen opnieuw ingevoerd te worden.. Geantwoord op 31-5-2017 om 15:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info