• Hoe krijg ik het cadans en snelheid van de garmin 810 terug is aan het zoeken en steeds hetzelfde niet gevonden

  Gesteld op 29-5-2017 om 12:48 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • Batterij(en) leeg?
   Andere optie: opnieuw installeren vd meetunit (cadans en snelheid). Zie hiervoor de handleiding. Check de lichtsignaaltjes hierbij. Check ook de magneetpositie op de pedaalarm tov de unit. Idem de magneet op de spaak.

   Overigens wordt de snelheid bij buiten fietsen door gps berekend. Geantwoord op 29-5-2017 om 13:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info