Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
EDGE
®
530
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Edge 530 geeft de snelheid en gemiddelde niet weer ook de afstand niet kan er iemand mij helpen alvast bedankt. Gesteld op 16-3-2023 om 16:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ander mij kunnen traceren waar ik ben aan het fietsen Gesteld op 3-12-2022 om 09:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ga naar de Garmin connect app op je telefoon.
   tik rechtsboven op die drie streepjes
   Scroll naar beneden en tik op Veiligheid en Tracking
   Tik op Leve track.
   Daar zou je Garmin moeten staan.
   Vink aan: Toon Koers en Automatisch starten.
   KLik vervolgens in dit menu op die drie kleine puntjes rechtsboven
   Tik op Instellingen
   In het bivenste menu kun je nu het email adres van de ontvanger intoetsen.
   Op het moment dat je nu gaat fietsen, maakt je Garmin verbinding met de telefoon een seintje geeft naar de ontvanger.
   Je hoort een signaal, de ontvanger krijgt een mail en kan je volgen.

   Dit werkt perfect op mijn 530.

   Succes. Geantwoord op 28-12-2022 om 19:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens zoals lengte en gewicht opnieuw instellen? Gesteld op 3-11-2022 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan je u leeftijd ook in zetten bij garmin 530 voor u hartslag Gesteld op 24-9-2022 om 15:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil een rit zelf plannen (bv) vanaf thuis naar Groenplaats Antwerpen hoe doe ik dit op mijn Garmin Edge 530? Gesteld op 3-9-2022 om 14:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe koers gedownload naar garmin edge 530. Naam meegekregen Overig + datum. Hoe naam te wijzigen? Gesteld op 6-6-2022 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom duurt het de eerste keer zo lang in de satellieten te zoeken? Is dit de volgende keren ook? Gesteld op 10-7-2021 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de slaapstand van mijn EDGE 530 verwijderen, mijn toestel valt na 15 seconden in slaapstand.
  Ik heb de slaapstand uitgeschakeld maar het toestel valt nog steeds in slaapstand. Gesteld op 1-5-2021 om 20:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn scherm instellen naar mijn keuze . Heb toestel garmin edge 530 aangeschaft .
  Toestel werkt niet met aanraakscherm Gesteld op 7-2-2021 om 17:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb net eeen garmin edge 530 gekocht maar kom er niet deze te configureren wie kan mij helpen dank bij voorbaart Gesteld op 15-7-2020 om 17:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil graag dat de Garmin pas begint te "meten" / gedurende een rit meet vanaf een bepaalde minimum snelheid. Gesteld op 8-4-2020 om 15:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bin het koppelen van de edge 530 naar telefoon geeft hij aan toestel niet gevonden Gesteld op 3-1-2020 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Garmin Edge 530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Garmin Edge 530 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Garmin Edge 530

Garmin Edge 530 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 38 pagina's

Garmin Edge 530 Gebruiksaanwijzing - English - 34 pagina's

Garmin Edge 530 Gebruiksaanwijzing - Français - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info