589563

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Edge
®
520
Benutzerhandbuch
Juli 2015 Gedruckt in Taiwan 190-01844-32_0A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Garmin-Edge-520

Zoeken resetten

 • Ik krijg mijn actuele hartslag tijdens het rijden niet in beeld. Hoe stel ik dit in? Gesteld op 19-1-2018 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik km/h en temperatuur in graden instellen op mijn Garmin 520?Heb het niet gevonden in handleiding. Gesteld op 7-6-2017 om 15:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In de handleiding van de garmin edge 520 is een lijst met wielmaat en omvang te vinden. Waarvoor is dat nodig ? In heel de handleiding is er niks van terug te vinden (denk ik). Gesteld op 17-2-2016 om 22:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik zat met dezelfde vraag. Op de site van mantel.com vond ik dit:

   "De snelheidssensor wordt bevestigd aan de naaf van een wiel, kalibreert zichzelf met je Edge en geeft de snelheid en afstand nauwkeurig door, ook bij indoortrainingen op de trainer. Hoe gemakkelijk wil je het hebben? " Geantwoord op 4-8-2016 om 08:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Garmin Edge 520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Garmin Edge 520 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 2,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Garmin Edge 520

Garmin Edge 520 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

Garmin Edge 520 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's

Garmin Edge 520 Gebruiksaanwijzing - Français - 28 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info