• Hoe krijg ik mijn naam en contactgegevens op mijn Dakota 20?

  Gesteld op 28-9-2019 om 16:28 in forum Garmin Dakota 20 Misbruik melden
  • Opstartscherm personaliseren
   1. GPS koppelen aan PC met USB-snoer
   2. Via verkenner naar de bestandsinhoud van de GPS
   3. Open de folder van Garmin
   4. Klik rechts op ‘startup.txt’
   5. Kies ‘openen met’ en daarna voor ‘wordpad’
   6. De tekst die je plaatst onder de lijn ,!—Type your messageon the next line>> zal automatisch verschijnen op je scherm bij het opstarten van je Dakota
   7. Door de waarde van <Display = 0> aan te passen, kan je de tijd (in seconden) instellen dat het opstartscherm in beeld moet blijven. ‘0’ is de standaardwaarde en zorgt ervoor dat de boodschap 5 seconden verschijnt.
   Geantwoord op 28-9-2019 om 19:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info