• ik heb een garmin dakota 20
  Ik heb een .gpx van een website via een kabel op mijn garmin gezet.
  Hoe kan ik deze nu activeren? Ik kan hem nergens vinden op mijn gps???

  Gesteld op 4-8-2016 om 14:39 in forum Garmin Dakota 20 Misbruik melden
  • Gebruik BaseCamp om na te gaan of die wel degelijk op uw GPS staat. Persoonlijk controleer ik eerst de gpx file in BaseCamp (voordeel: geeft de mogelijkheid om nog wat aan te passen of enkele foutjes weg te werken of een andere naam te geven of er enkel een spoor of route van te maken). Via BaseCamp overzetten op GPS. Deze is dan terug te vinden op de GPS onder "Waarheen" ,vervolgens "Route" of "Tracks".
   Kris Geantwoord op 2-9-2016 om 09:57

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info