• Hallo We hebben een Dakota 20. Nu hebben we windows 10 en kunnen onze waypoints van geocaching niet meer vanaf de computer in onze Dakota inladen. Wie wee een oplossing.

  Gesteld op 21-7-2016 om 19:50 in forum Garmin Dakota 20 Misbruik melden
  • De gegevens uitprinten en maak gebruik van WAARHEEN op de dakota om de coördinaten in te vullen, vervolgens schakel je over naar kompas. Je kan ook gebruik maken van de kaart om dichter bij het doel te komen en dan overschakelen om kompas (bij aanvang kan kalibreren van het kompas enkel maar ten goede komen) . Kris Geantwoord op 25-7-2016 om 12:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Probeer eens met internet explorer. Bij chrome kan ik alleen dakota inzien maar geen caches uploaden. Met IE dus wel.
   Geantwoord op 24-8-2016 om 11:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info