• Ik heb een aantal kaarten uit Openstreetmap gehaald en op een SD kaart gezet, onder een map " Garmin" en elk met een andere naam: ..._gmapsupp.img.
    Als ik de SK kaart in de Garmin plaats (Dakota 20) en die vervolgens op de computer aansluit, werkt Garmin BaseCamp prima: ik kan de kaarten zien en de SD kaart met daarin de kaarten wordt netjes linksboven aangegeven onder " mijn Garmin-toestellen". So far so good dus. Het punt is alleen dat ik de kaarten niet in de Garmin zelf kan vinden. Ik weet waar ik naar toe moet, maar daar staan de kaarten niet weergegeven, alleen de standaard wereldkaart. Ergens doe ik dus iets niet goed, maar wat?

    Gesteld op 11-5-2016 om 22:32 in forum Garmin Dakota 20 Misbruik melden
    • Probeer eens het volgende: Zet de kaarten van openstreetmap op BaseCamp. Zet die via BaseCamp op de Dakota (kies SD kaart). Geantwoord op 14-5-2016 om 07:09

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info