• Ik heb een SD kaart in mijn Dakota 20 gestoken maar hoe vind ik de bastanden die erop staan

  Gesteld op 2-11-2015 om 14:45 in forum Garmin Dakota 20 Misbruik melden
  • Als alles onder de juiste map staat zal de GPS zowel een route die in zijn intern geheugen zit als deze op het sd kaartje samen weergeven. Dit is ook zo voor Tracks, waypoints en kaarten.
   Best gebruik je hiervoor Base Camp. Indien er een sd kaartje in de GPS zit zal Base Camp bij het wegschrijven van een vb een route, je voor de keuze stellen de Dakota of het sd kaartje. Op het sd kaartje zelf staat een map GARMIN met daaronder de map GPX (ook map JPEG indien een foto geplaatst). Kaarten komen rechtstreeks onder de map GARMIN te staan (vb Open fiets map.img). Onder de map GPX staan de routes, tracks en waypoints (vb Route01.gpx, Track1.gpx en Waypoint1.gpx).
   Kris Geantwoord op 4-11-2015 om 16:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Extra info
   Heb je een route vb Mijnfietsroute en je plaatst die op het SD kaartje, dan zal je deze niet terug vinden als Mijnfietsroute.gpx, wel als (vb) Route0.gpx. Open je de gpx file met kladblok, dan kan je ergens onder naam wel de benaming Mijnfietsroute terug vinden. Handiger is Base Camp te gebruiken dan hoeft U zich niets aan te trekken hoe deze in de GPS komen te staan.
   Kris Geantwoord op 4-11-2015 om 16:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info