Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Set AccuCut Li
Art. 9852-33
D Betriebsanleitung
Grasschere / Strauchschere
GB Operators Manual
Grass Shear / Shrub Shear
F Mode d’emploi
Cisaille à gazon / Taille-buisson
NL Gebruiksaanwijzing
Grasschaar / Buxusschaar
S Bruksanvisning
Grässax / Busksax
DK Brugsanvisning
Græssaks / Busksaks
FI Käyttöohje
Ruohosakset / Pensasleikkuri
N Bruksanvisning
Gressaks / Busktrimmer
I Istruzioni per l’uso
Cesoie per erba /
Cesoie per arbusti
E Instrucciones de empleo
Tijeras cortacésped /
Tijeras recortasetos
P Manual de instruções
Tesoura para relva /
Tesoura para arbustos
PL Instrukcja obsługi
Nożyce do trawy /
Nożyce do krzewów
H Használati utasítás
Fűnyíró olló / Bokornyíró olló
CZ Návod k obsluze
Nůžky na trávu / Nůžky na keře
SK Návod na obsluhu
Nožnice na trávu / Nožnice na kroviny
GR Οδηγίες χρήσης
Ψαλίδι χλόης / Ψαλίδι θάμνων
RUS Инструкция по эксплуатации
Ножницы для газонов /
Ножницы для кустарников
SLO Navodilo za uporabo
Škarje za travo / Škarje za grmovje
HR Upute za uporabu
Škare za travu / Škare za grmlje
SRB Uputstvo za rad
BIH Makaze za travu / Makaze za žbunje
UA Інструкція з експлуатації
Ножиці газонні акумуляторні /
Акумуляторний кущоріз
RO Instrucţiuni de utilizare
Foarfecă pentru gazon /
Foarfecă pentru arbuşti
TR Kullanma Kılavuzu
Çim makası / Çalı makası
BG Инструкция за експлоатация
Ножица за трева /
Ножица за храсти
AL Manual përdorimi
Prerëse bari / Prerëse ligustrash
EST Kasutusjuhend
Murukäärid / Põõsakäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Žolės žirklės / Krūmų žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Zāles šķēres / Dzīvžogu šķēres
LV LT EST AL BG TR RO UA
SRB
BIH
HR SLO
RUS
GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena Set AccuCut Li Art. 9852-33 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena Set AccuCut Li Art. 9852-33 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info