537117

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
GARDENA
®
D
GBFNLSDKFIN
N
IE
PPL
H
CZSKGRRUS
SLOHR
SRB
BIH
UAROTRBGAL
EST
LTLV
HighCut 48-Li Art. 8882
D Betriebsanleitung
Accu-Heckenschere
GB Operating Instructions
Cordless Hedge Trimmer
F Mode d’emploi
Taille-haies sur Accu
NL Instructies voor gebruik
Accu-heggenschaar
S Bruksanvisning
Accu Häcksax
DK Brugsanvisning
Accu hækkeklipper
FIN Käyttöohje
Akkukäyttöinen aitaleikkuri
N Bruksanvisning
Accu Hekksaks
I Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi a batteria
E Manual de instrucciones
Recortasetos con Accu
P Instruções de utilização
Corta sebes com acumulador
PL Instrukcja obsługi
Akumulatorowe nożyce do
żywopłotów
H Használati utasítás
Akkumulátoros sövénynyíró
CZ Návod k použití
Akumulátorové nůžky na živý plot
SK Návod na použitie
Akumulátorové nožnice na živý plot
GR Οδηγίες χρήσεως
Μπορντουροψάλιδο παταρίας
RUS Инструкция по эксплуатации
Электрические кусторезы
SLO Navodilo za uporabo
Akumulatorske škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Škare za živicu s akumulatorom
SRB Uputstvo za rad
BIH Baterijske makaze za živicu
UA Інструкція з експлуатації
Акумуляторний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer de gard viu cu
acumulator
TR Kullanım Klavuzu
Akülü Çit Budayıcısı
BG Инструкция за експлоатация
Accu Ножица за жив плет
AL Manual përdorimi
Gërshërë gardhishtesh me
akumulator
EST Kasutusjuhend
Akuga hekilõikur
LT Eksploatavimo instrukcija
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Accu dzīvžoga šķēres
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena HighCut 48-Li - 8882 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena HighCut 48-Li - 8882 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 2,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gardena HighCut 48-Li - 8882

Gardena HighCut 48-Li - 8882 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 15 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info