Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FD-110 Installation
Outdoor-unit:
Indoor-unit:
Important Note:
If you do not plan to use the device for a long time, such as at a vacation, please remove the
battery from Transmitter, then put them in a safe place.
Improperly using a battery may cause it to leak and damage nearby items, and can create the
risk of fire and personal injury. Batteries should not be left in an area where the children can
reach them as they may pose a chocking hazard.
Recycle used batteries following environmental protection practices.
Transmitter Installation:
Stick the Transmitter on the wall or the door with
double-sided adhesive tape.
Receiver Installation:
Plug the Receiver into any socket of AC110~240V power.
2
Battery Installation (Transmitter):
Transmitter uses a 3V CR2032 battery (included).
Open the Transmitter (by pushing in the interface located at the bottom with a flat screw driver)
and place the battery. Please be well noted with the correct battery polarity. To replace a new
battery, operate in the same way.
Press lightly the battery
holder at side
CR2032 3V Lithium Battery
Important Note:
If you do not plan to use the device for a long time, such as at a vacation, please remove the
battery from Transmitter, then put them in a safe place.
Improperly using a battery may cause it to leak and damage nearby items, and can create the
risk of fire and personal injury. Batteries should not be left in an area where the children can
reach them as they may pose a chocking hazard.
Recycle used batteries following environmental protection practices.
Transmitter Installation:
Stick the Transmitter on the wall or the door with
double-sided adhesive tape.
Receiver Installation:
Plug the Receiver into any socket of AC110~240V power.
2
Battery Installation (Transmitter):
Transmitter uses a 3V CR2032 battery (included).
Open the Transmitter (by pushing in the interface located at the bottom with a flat screw driver)
and place the battery. Please be well noted with the correct battery polarity. To replace a new
battery, operate in the same way.
Press lightly the battery
holder at side
CR2032 3V Lithium Battery
Connecting:
Important Note:
If you do not plan to use the device for a long time, such as at a vacation, please remove the
battery from Transmitter, then put them in a safe place.
Improperly using a battery may cause it to leak and damage nearby items, and can create the
risk of fire and personal injury. Batteries should not be left in an area where the children can
reach them as they may pose a chocking hazard.
Recycle used batteries following environmental protection practices.
Transmitter Installation:
Stick the Transmitter on the wall or the door with
double-sided adhesive tape.
Receiver Installation:
Plug the Receiver into any socket of AC110~240V power.
2
Battery Installation (Transmitter):
Transmitter uses a 3V CR2032 battery (included).
Open the Transmitter (by pushing in the interface located at the bottom with a flat screw driver)
and place the battery. Please be well noted with the correct battery polarity. To replace a new
battery, operate in the same way.
Press lightly the battery
holder at side
CR2032 3V Lithium Battery
1
Accessories List:
1 x Receiver 1 x Transmitter
1 x User Manual 1 x Double-sided adhesive
1 x 3 volts CR2032 battery for transmitter
Technical Specification:
Frequency: 433.92MHz+100KHz
Modulation Type: ASK
Ring Volume:85dB(within 0.5m)
Channel space: 1 million sets of auto-learning codes
Receiver bandwidth: ±90KHz
Reception Sensitivity:-105dBm
Transmitter Power:10mW
Power consumption(Receiver): standby:0.3W
Power consumption(Transmitter): standby:5uA working:10mA
Power Supply(Receiver): AC110-240V
Power Supply(Transmitter): DC 3V (1x CR2032)
Operating Range:150m (in the open air)
Names for Parts:
Instruction Manual
Auto-leaning Code Wireless Door Chime
Model No.: QH-861AK
VOL
MODE
CODE
3 sec.
1
Accessories List:
1 x Receiver 1 x Transmitter
1 x User Manual 1 x Double-sided adhesive
1 x 3 volts CR2032 battery for transmitter
Technical Specification:
Frequency: 433.92MHz+100KHz
Modulation Type: ASK
Ring Volume:85dB(within 0.5m)
Channel space: 1 million sets of auto-learning codes
Receiver bandwidth: ±90KHz
Reception Sensitivity:-105dBm
Transmitter Power:10mW
Power consumption(Receiver): standby:0.3W
Power consumption(Transmitter): standby:5uA working:10mA
Power Supply(Receiver): AC110-240V
Power Supply(Transmitter): DC 3V (1x CR2032)
Operating Range:150m (in the open air)
Names for Parts:
Instruction Manual
Auto-leaning Code Wireless Door Chime
Model No.: QH-861AK
VOL
MODE
CODE
Important Note:
If you do not plan to use the device for a long time, such as at a vacation, please remove the
battery from Transmitter, then put them in a safe place.
Improperly using a battery may cause it to leak and damage nearby items, and can create the
risk of fire and personal injury. Batteries should not be left in an area where the children can
reach them as they may pose a chocking hazard.
Recycle used batteries following environmental protection practices.
Transmitter Installation:
Stick the Transmitter on the wall or the door with
double-sided adhesive tape.
Receiver Installation:
Plug the Receiver into any socket of AC110~240V power.
2
Battery Installation (Transmitter):
Transmitter uses a 3V CR2032 battery (included).
Open the Transmitter (by pushing in the interface located at the bottom with a flat screw driver)
and place the battery. Please be well noted with the correct battery polarity. To replace a new
battery, operate in the same way.
Press lightly the battery
holder at side
CR2032 3V Lithium Battery
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Plotseling gaat een alarm geluid en die kan ik niet uit zetten. De deurbel doet het niet meer. DE batterij is nieuw, weet iemand hoe dat alarmgeluid uit gaat? Gesteld op 9-12-2021 om 21:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bel gaat na de beltoon en licht op een alarm geluid kan ik dat uit zetten Gesteld op 31-5-2021 om 18:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Let op: zorg ervoor dat de knoopcelbatterij op de juiste wijze wordt geïnstalleerd. Deze dient aan de bovenkant en onder 'vastgehouden' te worden door een tweetal pinnetjes + en - . Het zou kunnen dat deze pinnetjes per ongeluk naar beneden zijn gedrukt bij het plaatsen van de batterij. In dat geval werkt de bel niet. Deze draadloze deurbel kan niet aangesloten worden op je huidige deurbel als extra bel. Gesteld op 3-4-2021 om 15:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het is mij uiteindelijk gelukt. Code knop 1 keer indrukken totdat lamp brandt, dus niet 3 sec, dan op deurbel klikken. Wel in de buurt van elkaar. Gesteld op 14-3-2021 om 15:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • goede dag ook een bel gekocht vandaag de FD-110 FYSIC maar helaas ongeveer 20 keer opnieuw geprobeert maar niks niks niks wat een rotzooi tegenwoordig Gesteld op 5-3-2021 om 16:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Helaas krijg ik de FD-110 ook niet geactiveerd, maar ik zie ook dat er geen antwoorden worden gegeven hoe die wel gaat werken. Gesteld op 2-2-2021 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wij hebben een stroomstoring gehad. Bel doet het niet meer.
  Hoe moet ik hem recetten. Gesteld op 18-12-2020 om 11:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het lukt me niet om de outdoor unit met de indoorunit te verbinden. Als ik op de outdoor unit druk zie ik ook geen indicatie dat de batterij werkt. De handleiding is niet bepaald duidelijk Gesteld op 18-9-2020 om 15:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij doet niks. 10 sec in gedrukt, 1 x bel 1 x op mode liedje gekozen , volume maar doet niks, wat doe ik fout?? Gesteld op 11-1-2020 om 13:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FD-110 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FD-110 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info