• Telkens als het iets kouder wordt, wil de airco geen warme lucht meer blazen. Koude lucht is geen probleem. Als ik warme lucht vraag, gebeurt er helemaal niks, zowel de binnenmodule blaast niet en de buitenmodule wil dan ook niet starten.
    Kan iemand me vertellen wat dit probleem zou kunnen zijn? Het gebeurt nagenoeg elk jaar en als ik iemand laat komen, dan vinden ze ook geen probleem. Het rare is, dat het precies zichzelf 'herstelt' zonder enige reparaties of vervangen van onderdelen.
    Mvg

    Gesteld op 28-12-2018 om 13:41 in forum Fuji electric AR-RY13 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info