Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
PRODUCTOMSCHRIJVING
Boven- en onderwarmte: de boven- en onderkant werken samen om met convectie te kunnen koken. De
Convectie (hete lucht): Een element rond de convectieventilator biedt een extra bron van warmte voor de
convectiestijl van koken. In de convectiestand wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de
luchtcirculatie in de oven te verbeteren en zorgt voor een gelijkmatige warmte voor het koken. De
temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 50-240ºC. De standaard temperatuur is 180ºC.
Onderwarmte: een verborgen element in de bodem zorgt voor een warmteconcentratie aan de onderkant
van het voedsel zonder dat het bruin wordt. Dit is ideaal voor langzaam kokende gerechten als
stoofschotels, stoofvleesgerechten, gebak en pizza's waarbij een knapperige bodem is gewenst. De
temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 60-120ºC. De standaard temperatuur is 60ºC.
Grill met bovenwarmte en ventilator: het grill-element en de bovenwarmte werken tegelijk met de
ventilator. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard
temperatuur is 210ºC.
Boven- en onderwarmte met ventilator: een combinatie van de ventilator en beide verwarmingselementen
biedt een meer gelijkmatige warmte penetratie en bespaart tot 30-40% energie. Gerechten zijn lichtbruin
aan de buitenkant en nog vochtig aan de binnenkant. Opmerking: Deze functie is geschikt voor het grillen
of braden van grote stukken vlees bij een hogere temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld
binnen een bereik van 50-250ºC. De standaard temperatuur is 220ºC.
Symbool Functieomschrijving
Ontdooien: de circulatie van lucht op kamertemperatuur zorgt voor het sneller ontdooien van
bevroren voedsel
(zonder gebruik van warmte). Het is een zachte maar snelle manier om de
ontdooitijd te versnellen en voor het ontdooien van kant-en-klaar gerechten en met room gevulde
producten
etc.
temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 50-250ºC. De standaard temperatuur is
220ºC. Dit is een optionele functie die kan werken met een draaispit.
Grill met bovenwarmte: de grill en de bovenwarmte werken beide tegelijk. De temperatuur kan worden
ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard temperatuur is 210ºC. Dit is een optionele
functie die kan werken met een draaispit.
K1
K2
Herinneringsknop
Startknop
Stopknop
Tijdsaanduidingsknop
HAMBURG 7070 EBE Versie NL 02/2017 Pagina 11 van 25
Ovenlamp: hierdoor kan de gebruiker het kookproces blijven volgen zonder de ovendeur te hoeven
openen. De ovenlamp brandt tijdens alle kookfuncties.
Grill: het binnenste grill-element schakelt aan- en uit om de temperatuur te handhaven. De temperatuur
kan worden ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard temperatuur is 210ºC. Dit is een
optionele functie die kan werken met een draaispit.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb een Frilec inbouw oven en heb deze gebruikshandleiding. Is het uit een andere taal vertaald want ik begrijp de gebruiksinstructies niet echt, ook anderen die ik het last lezen krijgen het gebruik van de oven niet duidelijk met deze aanwijzingen. Gesteld op 14-7-2020 om 11:25

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frilec HAMBURG 7070 EBE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frilec HAMBURG 7070 EBE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info