Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
15
www.AbbottDiabetesCare.com
NEDE RLANDS
16
NEDE RLANDS
1
2
Een controlevloeistoftest uitvoeren
Steek de bovenkant van de teststrip in uw meter
totdat deze stopt. Hierdoor wordt de meter
ingeschakeld.
Systeemcontrolescherm
Elke keer dat de meter wordt ingeschakeld,
wordt dit scherm kortstondig weergegeven
zodat u er zeker van kunt zijn dat het
aeesvenster op de juiste wijze werkt.
De datum en tijd worden kortstondig
weergegeven na het systeemcontrolescherm zodat
u er zeker van kunt zijn dat het afleesvenster op
de juiste tijd en datum is ingesteld.
Wacht totdat de meter de bloeddruppel- en
teststripsymbolen weergeeft.
Raak voorzichtig met alleen één van de
testvlakken op de teststrip de controlevloeistof
aan.
Belangrijk: Breng geen controlevloeistof aan op
beide testvlakken van de teststrip.
Als het geluid aan is, geeft uw meter een pieptoon wanneer de
teststrip vol is. Daarna gaat een korte lijn rechtsom rond het
afleesvenster terwijl het monster verwerkt wordt.
Systeemcontrole
3
De datum en de datumweergave instellen
1. Druk op de c”-knop terwijl de maand knippert
totdat de juiste maand wordt weergegeven.
2. Druk op de m”-knop om naar de instelling
van de dag te gaan. Druk op de c”-knop terwijl
de dag knippert totdat de juiste dag wordt
weergegeven.
3. Druk op de “m”-knop om
naar “Datumweergave” te gaan.
Druk op de “c”-knop terwijl de
datum knippert om de maand-
dag- of dag-maand-weergave
te selecteren. De datum wordt
automatisch bijgewerkt naar de
gekozen weergave.
4. Druk op dem”-knop om naar de instelling van het
jaar te gaan. Druk op de “c”-knop terwijl het jaar
knippert totdat het juiste jaar wordt weergegeven.
De instelling van de meter is nu voltooid.
• Druk op de m”-knop om naar “De
herinneringsalarmen van de gebruiker instellen
te gaan.
• Houd de “m”-knop twee minuten ingedrukt om
af te sluiten.
Dag
Jaar
Maand
Jaar-maand-dag
Jaar-dag-maand
27

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Waar kan ik een datakabel aankopen voor aansluiten op computer? Gesteld op 1-3-2019 om 19:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het meten geeft de meter error 3 aan.
  Weet iemand wat dit betekent? Gesteld op 8-12-2017 om 21:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heeft u een gebruikshandleiding in het Nederlands? Gesteld op 13-4-2017 om 09:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het freedom lite het beste schoonmaken zit een beetje bloed op Gesteld op 19-1-2017 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na vervangen van de batterij blijft app steeds op SET en de druppels komen niet in beeld!
  Wat moet ik doen? Gesteld op 15-1-2017 om 18:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik zou graag willen weten hoe ik de piep kan uitzetten.
  Met vriendelijke groet minA Gesteld op 23-4-2016 om 20:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Freestyle Freedom Lite bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Freestyle Freedom Lite in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info