• als ik een foto heb geprint zijn de groene natuur kleuren blauw, de cartridges zijn nog goed.

    Gesteld op 14-11-2017 om 19:31 in forum Software Fotobewerking Misbruik melden
    • Bomen hebben een kleurzweem er omheen. Die zien wij niet maar een fototoestel ( ziet ) dit wel. Bekijk eens foto's van een te koop aangeboden huis met in beeld een groot gedeelte van het beeld gevuld met een raam en dan dezelfde kamer met een hetzelfde raam maar zo genomen dat het raam een kleiner deel van het beeld vult !! Geantwoord op 15-11-2017 om 21:17

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info