• Onze ford Nugget 2004 krijgt niet genoeg spanning op de injectoren. Het is niet de ecu, ik heb het gisteren terug gehad van AC Tronics. Zij hebben geen defect kunnen constateren de startbeveileging ging er vanaf en de injectoren werden aangestuurd. Ik heb het terug gemonteerd maar het zelfde probleem als ik op de injectoren meet tijdens het starten komt er maar 2,5 volt uit terwijl er minimaal 12volt op moet staan. Het enige wat nu overblijft is de bedrading controleren . Ik kan alleen geen bedrading schema's krijgen om te meten.

    Gesteld op 11-10-2019 om 21:59 in forum Ford Transit Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info