• Ik heb een Ford Transit van 2004
  Een paar maanden geleden de voorbanden laten vervangen, maar de wielen er zelf onder gezet.
  Sindsdien begint de voorkant vanaf ongeveer 70km/u te trillen/schudden.
  Ook alleen bij gas geven, niet of nauwelijks bij een constante snelheid.
  Ik heb de voorwielen verwisseld met de achterwielen, zonder resultaat.
  De banden zijn nog een keer extra uitgelijnd, maar zonder resultaat.
  Kan het zijn dat door het opkrikken iets mis is gegaan met een draagarm, aandrijfas of rubber?
  Ik heb de krik onder het vaste deel van het subframe gehad.
  Een homokineet linksbuiten, die een hard klangend geluid gaf, heb ik vervangen. Echter zonder effect op het trillen.

  Gesteld op 6-2-2018 om 09:33 in forum Ford Transit Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info