Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FordMobileConnectivity
Beknopte handleiding
Ford en uw mobiele telefoon.
Een slimme combinatie.
www.ford-mobile-connectivity.com
De spraakcommando‘s op een rijtje
DIRECTE COMMANDO‘S
- "[VOORNAAM] [ACHTER-
NAAM] bellen" bijv. "Piet
Proefpersoon thuis bellen"
- "Nummer kiezen"
- "Nummer herhalen"
- "Telefoon"
- "Radio afspelen"
- "Zendernaam"
- "Bluetooth afspelen"
- "USB afspelen"
- "iPod afspelen"
- "CD afspelen"
- "Line in"
- "Klimaat"
- "Ventilator" bijv. "Ventilator 2"
- "Temperatuur", bijv.
"Temperatuur 21 Graden"
- "Auto modus"
- "Ontdooien aan / uit"
- "Ruitverwarming aan / uit"
"RADIO" "USB" I "iPOD" I "CD" "BLUETOOTH"
- "Afspelen"
- "FM" I "AM" bijv. FM 123,4"
- "Zendernaam"
- "Naam opslaan"
- "Naam wissen"
- "Lijst wissen"
- "Lijst afspelen"
- "Afspelen"
- "Track"
- "Alles willekeurig"
- "Map willekeurig"
- "Willekeurig uit"
- "Map herhalen"
- "Track herhalen"
- "Herhalen uit"
- "Afspelen"
- "Alles willekeurig"
- "Willekeurig uit"
- "Track herhalen"
- "Herhalen uit"
Tip: U kunt de commando’s "Help", "Ga terug" en "Annuleren" in alle situaties met spraakbesturing gebruiken.
Een meer uitgebreid overzicht van spraakcommando‘s vindt u in het handboek van uw auto of in de online brochure
op www.ford-mobile-connectivity.com
AANWIJZING:
De spraakcommando‘s die op het display worden weergegeven, gelden in combinatie met het navigatiesysteem
"DVD/Touch Screen Navigation (NX)". Verdere informatie vindt u in de bestuurdershandleiding van Ford.
Het systeem ondersteunt de volgende talen: EN, GER, FRA, SPA, ITA, POR, TR, RUS, SWE, POL, NED, CZ, DK.
Neem voor meer informatie contact op met uw Ford-dealer.
Spraakbesturing van Ford – veiligheid en comfort
Met de spraakbesturing kunt u zowel uw audiosysteem van Ford als uw mobiele telefoon bedienen.
U kunt in een gedefinieerde dialoog met vaste spraakcommando‘s talloze functies besturen. Daarbij is
de microfoon geoptimaliseerd ten opzichte van de zitpositie van de bestuurder. Spreek het gewenste
commando duidelijk uit, met een passende geluidssterkte.
De inhoud van deze beknopte handleiding is met de grootste zorg samengesteld. De inhoud komt overeen met de stand van zaken
op het moment van drukken.
De hier beschreven uitvoeringskenmerken zijn, afhankelijk van de uitvoeringsvariant, standaard of als optie tegen meerprijs leverbaar
en gelden niet voor de Ford Ka. Nadere informatie en details over leverbaarheid kunt u vinden in de prijslijsten of kunt u van uw Ford-
dealer vernemen.
Wij behouden ons het recht voor specificaties, onderdeelnummers en functies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zonder
de schriftelijke toestemming van Ford is het geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze beknopte handleiding in welke vorm dan
ook en/of met behulp van welk medium dan ook verboden.
© 2012 Ford Werke GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in: 2012.
Handelsmerken:
De Bluetooth®-woordmerken en logo‘s zijn eigendom van
Bluetooth SIG Inc.
Andere merken zijn eigendom van de desbetreende houders.
Zo gemakkelijk werkt spraakbesturing
Om te ervaren hoe gemakkelijk de spraakbesturing werkt, kunt u het systeem met het volgende voorbeeld uitproberen:
Activeer de spraakbesturing via de VOICE-toets (MODE-toets)*, wacht op de pieptoon en spreek het commando
uit. Via de VOICE-toets (MODE-toets)* kunt u het geactiveerde commando op elk moment weer annuleren.
Om bijvoorbeeld een bepaalde radiozender in te stellen hoeft u slechts een paar eenvoudige
te doorlopen:
Uw actie Het systeem antwoordt
Stap 1 Druk op de VOICE-toets (MODE-toets) "Piep"
Stap 2 U zegt "Radio" "Radio"
Stap 3 U zegt bijv. "FM 123,4" Radio staat aan
Zoals u ziet, bestaat een dialoog in principe uit slechts een paar eenvoudige stappen: VOICE-toets (MODE-toets)*
indrukken, apparaat selecteren, functie bepalen en waarde/naam aangeven.
Let op: bijgeluiden in de auto (bijv. een open raam of gesprekken van andere inzittenden) kunnen een storend eect
hebben op de spraakherkenning. Gebruik alleen de in het systeem voorgedefinieerde commando‘s (zie de lijst met
commando‘s).
* De VOICE-toets (MODE-toets) bevindt zich op de audio-afstandsbediening op het stuur of op de richtingaanwijzerhendel.
Nuttige spraakcommando‘s
Help
Als u het even niet meer weet, kunt u altijd via het spraakcommando "Help" mogelijke belangrijke commando‘s
laten voorzeggen.
Directe commando‘s
Om de dialoog zo kort mogelijk te houden, kunt u o.a. de volgende spraakcommando‘s direct na het activeren
van de VOICE-toets (MODE-toets)
* gebruiken:
- "[VOORNAAM] [ACHTER-
NAAM] bellen" bijv. "Piet
Proefpersoon thuis bellen"
- "Nummer kiezen"
- "Nummer herhalen"
- "Telefoon"
- "Radio afspelen"
- "Zendernaam"
- "Bluetooth afspelen"
- "USB afspelen"
- "iPod afspelen"
- "CD afspelen"
- "Line in"
- "Klimaat"
- "Ventilator" bijv. "Ventilator 2"
- "Temperatuur", bijv.
"Temperatuur 21 Graden"
- "Auto modus"
- "Ontdooien aan / uit"
- "Ruitverwarming aan / uit"
Annuleren
Met het commando "Annuleren" of door de VOICE-toets (MODE-toets)
* in te drukken, kunt u de dialoog op elk mo-
ment beëindigen. Door nogmaals op de VOICE-toets (MODE-toets)
* te drukken, kunt u een nieuwe spraakdialoog
starten.
Correctie
Met het commando "Corrigeren" kunt u tijdens het invoeren van telefoonnummers het laatste blok cijfers wissen.
Het systeem herhaalt de blokken die het tot dan toe verstaan heeft. U kunt het invoeren vervolgens vanaf dit punt
voortzetten.
U dient zich zelf verder vertrouwd te maken met uw spraakbesturingsysteem. Na slechts een paar stappen zult u
er plezier in krijgen. Nadere details over de spraakbesturing vindt u in het handboek bij uw Ford.
* De VOICE-toets (MODE-toets) bevindt zich op de audio-afstandsbediening op het stuur of op de richtingaanwijzerhendel.
N
CM5T-19H528-NB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford S-Max - feb 2011 - okt 2011 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford S-Max - feb 2011 - okt 2011 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info