• WAAR KAN IK DE HANDLEIDING VOOR DE NAVIGATIE VINDEN VAN DE fORD kUGA 2018

    Gesteld op 13-3-2019 om 14:20 in forum Ford Kuga Misbruik melden
    • Deze is vele pagina 's in het instructieboekje. De laatste versie van het navigatie systeem is ook verouderd. Besteed hier geen geld aan en koop een losse uitvoering. Met de laatste up-date stuurde zij mij over het volleybalveld van de camping. Gesloten verklaringen en zandpaden vindt zij geen probleem namelijk. Ford Europa is niet thuis voor klachten. Rijden op coördinaten kan maar die moet je van het Amerikaanse systeem omrekenen naar het Europeese. Succes. Geantwoord op 4-11-2019 om 14:26

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info