Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/189
Pagina verder
102
VEILIGHEID
NOODGE-
VALLEN
ONDERHOUD
EN ZORG
TECHNISCHE
GEGEVENS
ALFABETISCH
REGISTER
WEGWIJS IN
UW AUTO
STARTEN
EN RIJDEN
LAMPJES EN
BERICHTEN
BUITENVERLICHTING
EN DIMLICHTEN
(groen)
FOLLOW ME HOME
(groen)
Buitenverlichting en dimlicht
Het lampje gaat branden als de
buitenverlichting of het dimlicht wordt
ingeschakeld.
Follow me home
Het lampje gaat branden als de functie
“Follow me home” wordt ingeschakeld
(zie “Follow me home” in het hoofdstuk
“Wegwijs in uw auto”).
Op het display verschijnt het betreffende
bericht.
3
STORING ESP
(geel)
STORING HILL
HOLDER (geel)
Storing ESP-systeem
Als u de contactsleutel in stand MAR
draait, gaat het lampje op het
instrumentenpaneel branden. Direct na
het starten van de motor moet het
lampje doven.
Als het lampje niet dooft of tijdens het
rijden blijft branden en het lampje op de
knop ASR OFF gaat branden, wendt u
dan tot het Ford Servicenetwerk.
Op het display verschijnt het betreffende
bericht.
I
Inertieschakelaar
brandstofnoodschakeling/brandstof
noodschakelaar niet beschikbaar
Het lampje gaat branden als de
brandstofnoodschakelaar inschakelt of
als de brandstofnoodschakelaar niet
beschikbaar is.
Op het display verschijnt het betreffende
bericht.
Storing parkeersensoren
Het lampje gaat branden en er
verschijnt een bericht op het display als
er een storing is in de parkeersensoren.
Wendt u in dat geval tot het Ford
Servicenetwerk.
Opmerking Als het lampje knippert
tijdens het rijden, dan geeft dit aan dat
het ESP in werking is getreden.
Storing Hill Holder
Als u de contactsleutel in stand MAR
draait, gaat het lampje op het
instrumentenpaneel branden. Direct na
het starten van de motor moet het
lampje doven.
Als het lampje gaat branden, is er een
storing in het Hill Holder-systeem.
Wendt u in dat geval zo snel mogelijk
tot het Ford Servicenetwerk.
Op het display verschijnt de
bijbehorende melding, indien aanwezig.
STORING
BUITENVERLICHTING
(geel)
Het lampje gaat branden als er
een storing is geconstateerd in de
buitenverlichting.
W
UITSCHAKELING
SYSTEEM
AUTO-START-STOP
(geel)
Het lampje dooft als de werking van het
systeem Auto-Start-Stop uitgeschakeld
wordt door op de knop op de console
te drukken. Op enkele uitvoeringen
verschijnt het bijbehorende bericht op
het display.
095-104 Ford KA NL:095-104 Ford KA NL 20-10-2010 14:28 Pagina 102
119

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo
  Iemand enig idee hoe ik de dagteller op 0 krijg nadat ik heb het getanked?????
  KA uit 2006 Gesteld op 7-1-2019 om 14:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • piepje van mijn veiligheidsgordel ford ka doet het niet meer wel het lampje Gesteld op 28-12-2018 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • met hoeveel kracht moet ik de kop aandraaien fort ka Gesteld op 20-12-2018 om 20:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe verwijder ik antenne van Ford Ka bij autowasstraat Gesteld op 20-12-2018 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Ford ka 2009
  In midden console zit aansluiting voor aux
  Heb hiermee de telefoon aangesloten , radio op aux maar er gebeurd niets Gesteld op 30-10-2018 om 22:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goeiemiddag.

  Iemand die weet welke stuurbekrachtigingsolie ik voor mijn Ford Ka uit 2001 moet gebruiken?

  Groetjes
  Naoufal Bouazza Gesteld op 27-10-2018 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn smeerolie bijvullen. De gele dop krijg ik niet los of moet de dop geheel omhoog. Gesteld op 7-10-2018 om 21:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn achteruitrijlicht werkt niet meer,het lampje is niet stuk,kan het een zekering zijn en hoe weet ik welke zekering het is als het moet vervangen worden? Gesteld op 3-10-2018 om 17:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit het koelvloeistof recevoir bij de ka van 2006 Gesteld op 11-9-2018 om 18:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Ford ka uit 2003 uit de zijkant van de voorstoelen daar hoort een soort schroef in maar zowel links als rechts zijn ze eruit hoe heten deze ik zeg maar schroeven en zijn ze nog verkrijgbaar Gesteld op 8-9-2018 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Ka bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Ka in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info