• Blijft de brandstofmeter staan op wat je gereden hebt bij uitgeschakelde motor

  Gesteld op 14-4-2017 om 10:27 in forum Ford Ka Misbruik melden
  • Dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij zakt hij gewoon als ik de motor uitschakel. Ik heb de auto nu 3 maanden en ik heb 2 keer gejad dat de kmstand ging knipperen toen ik de auto starte en hij bleef ook een lange tijd knipperen. Geantwoord op 14-4-2017 om 18:39

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • de benzine meter blijft staan waar die stond met rijden als je tankt gaat hij lopen als je contact maakt anders gaat hij niet lopen Geantwoord op 15-4-2017 om 18:59

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info