• hoe vv ik de dashbordlampjes van mijn ford ka van 2007

    Gesteld op 8-12-2016 om 15:20 in forum Ford Ka Misbruik melden
    • Dat probleem had ik ook,afgesproken dat men daar bij een onderhoudsbeurt naar zou kijken,het blijkt dat het stuur verwijderd moet worden,dat is een klus die ik door mijn dealer het laten uitvoeren bij die gelegenheid is ook de kabelboom vervangen (relatief duur door arbeidskosten montage en demontage en de kabelboom,de lampjes zijn iets van € 0,50 per stuk er zitten er 3 in) hou wel in de gaten dat ze goed massa moeten maken. Geantwoord op 13-5-2017 om 14:12

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info