• Weet iemand waarom er een rood lampje knippert in jetbanaloge klokje van mijn ford ka uit 2000? Het gaat uit als ik start

    Gesteld op 25-7-2016 om 22:27 in forum Ford Ka Misbruik melden
    • Dat is geen nepalarm, het geeft aan dat er een startonderbreker op zit, maw dat alleen de originele sleutel gebruikt kan worden voor de auto. Als je bijv. een dergelijke sleutel zou namaken op wat voor manier dan ook, krijg je de auto hiermee niet aan de praat.. Geantwoord op 6-10-2016 om 10:04

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info