Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/186
Pagina verder
Tankstopp-Kurzinfo
07/2004-21 de
Bedienungsanleitung
FordFocus
FordService
FordService
Kraftstoff
Tankinhalt:
Benzinmotor: 55 Liter
Dieselmotor: 52,7 Liter
Super bleifrei
(mind. 95 Oktan)
Diesel Kraftstoff
Nur Kraftstoff gemäß DIN EN590
tanken. Kein RME (Biodiesel)
verwenden.
Reifenluftdruck
Gemessen am kalten Reifen
in bar.
Normale Belastung bis
3 Personen
vorn hinten
Motoröl
Öl nie über die MAX-Marke füllen.
Viskositätsklasse
Reifengröße
Volle Belastung über
3 Personen
vorn hinten
Motorhaube öffnen. Ford Zeichen am Kühlergrill hochschwenken. Zum Entriegeln
Schlüssel zuerst nach links drehen und die Motorhaube etwas anheben. Danach den
Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts drehen und die Haube öffnen. Nach dem
Öffnen Schlüssel sofort abziehen und Ford Zeichen zurückschwenken.
Tankverschluss öffnen. Zum Entriegeln Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts
drehen. Tankklappe bis in den Einrastpunkt öffnen, den Tankdeckel nach unten
drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Zur schnellen Information beim Tankstopp können Sie Ihre individuellen Fahrzeugdaten
in die nachfolgende Tabelle eintragen. Die Angaben dazu finden Sie im Kapitel
Technische Daten.
Normal bleifrei
(mind. 91 Oktan)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Mijn aansteker werkt niet, kan ik dit zelf makkelijk fixen? De garage vraagd al geld voor het nakijken hiervan. Volgens mij zal dit geen groot probleem zijn? Gesteld op 12-4-2019 om 14:02

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een ford focus en ben de code van mn radio kwijt kan iemand mij helpen BP050044484394. Alvast bedankt ?? Gesteld op 8-9-2018 om 17:33

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Focus 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Focus 2005 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info