Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/316
Pagina verder
FORD C-MAX Instructieboekje
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kun je het vergrendelen van de portieren bij het halen van een bepaalde snelheid automatisch laten plaatsvinden?
  Tot heden doe ik dat handmatig. Gesteld op 29-12-2019 om 16:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoever vang je de linker censor van de Ford c.max Gesteld op 28-12-2019 om 08:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een ford focus c-max van 2005. vanmiddag ging opeens het lampje branden van het motormanagement.
  als ik de motor opnieuw start slaat hij moeilijk aan en stinkt naar benzine.
  Kan ik hier zelf iets aan doen.
  groeten Ton Gesteld op 5-12-2019 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijdens het rijden is mijn lampje van het motormanagement gaan branden. blijft branden, hij start heel moeilijk en stinkt naar benzine. Kan ik hier zelf iets aan doen Gesteld op 5-12-2019 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik de rode lampjes aan bij de handgrepen en in de deur bakken Gesteld op 5-12-2019 om 13:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg melding ‘gegevensfout’ check sd kaart als ik navigatie wil starten. Iemand een idee wat ik moet doen en waar vind ik die sd kaart (C Max) Gesteld op 25-11-2019 om 20:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ford mondeo stationwagen slot moterkap wil niet in tweede slot wie heeft advies tips Gesteld op 1-10-2019 om 19:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe zet je de ruitewissers recht voor kuisen ruiten Gesteld op 12-9-2019 om 13:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe klap ik de voorstoelen maximaal van de Ford C max Gesteld op 20-8-2019 om 18:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford C-max bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford C-max in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 43,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info