• Display gaf aan dat de batterij van de sleutel vervangen moest worden. Dat heb ik gedaan, zowel de sleutel van mij als van mijn vrouw, maar de melding verdwijnt niet meer; ook niet na enkele dagen.
    Hoe moet ik handelen?

    Gesteld op 12-3-2015 om 15:28 in forum Ford C-Max - maart 2011 - aug 2011 Misbruik melden
    • Ik had deze melding ook. Kwam er op internet achter dat je, na het vervangen van de batterij in de sleutel, de auto moet starten, en daarna een aantal seconden de 'deur openen'-knop op de sleutel in moet drukken. Daarna moet de melding verdwenen zijn. Geantwoord op 24-3-2015 om 12:56

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info