• Hallo in heb een transit 2.2 camper en stond met een lege batterij. Heb geprobeerd voor de camper te starten met startkabels achter de bestuuderzetel aan de contacten omdat daar de batterij zit. Zonder succes. Geprobeerd aan de zekeringkast onder de motorkap. Zonder succes. Dan uiteindelijk zetel uitgenomen en rechtstreeks op de batterij gestart. Van dan af doet mijn radio raar! 6000 serie. Instrumentaal gaat het nog maar een keer er gezongen word speelt hij maar de helft van tot een derde van volume. Dan kan je makkelijk tot 30 luisteren. Soms denk je van hij komt er door maar dat is maar schijn. Vroeger stond de radio op 10. Ook als je een cd afspeelt hetzelfde. Instrumentaal aanvaardbaar van volume op 30. Als er begonnen word met zingen hoor je precies zingen op de achtergrond terwijl je normaal de zanger duidelijk moet horen. Geen idee werkelijk.

    Gesteld op 31-3-2019 om 18:48 in forum Ford 6000 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info