• Flora best water pomp fha1100 A1 zuigt geen water aan pomphuis en aan voer slang gevuld met water helpt niet

  Gesteld op 22-6-2018 om 17:01 in forum Florabest Tuinpomp Misbruik melden
  • Aan de aanzuigleiding een T stuk met kraan en waterleiding (stadswater onder druk) aansluiting (terugslagklep op het uiteinde van de aanzuigleiding) open deze en laat de pomp maar draaien
   na een tijdje (je hoort wel dat deze aanzuigt) doe je stelselmatig de kraan op de aanzuigleiding dicht
   heb je aanzuigleiding nagezien, geen verstopping en of luchtaanzuigleiding
   Verder succes en hou mij op de hoogte Groeten FD Geantwoord op 22-6-2018 om 17:28

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info