Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/54
Pagina verder
FRM 1200 A1
1
Elektro-Rasenmäher
Originalbetriebsanleitung
Tondeuse électrique
Traduction du mode d‘emploi d‘origine
Elektrische grasmaaier
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Tagliaerba elettrico
Traduzione delle istruzioni d’uso originali
®
61039_flo_Elektro-Rasenmaeher_Cover_LB1.indd 5 25.11.10 14:27
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het mes van de grasmaaier is gebroken. Kan ik deze nog bestellen? Zo ja op welke wijze en wat zijn de koste.
  Mvg martin starreveld Gesteld op 9-7-2016 om 11:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Martin,
   Drie weken geleden bestelde ik een nieuw mes voor deze machine bij:
   International Trade Service te Winschoten, email: itsw@planet.nl Ik vond dit achter in het instructieboekje. Toen ik nadere info vroeg, kreeg ik onderstaand antwoord en na betaling had ik het mes enkele dagen daarna in de brievenbus: Beste lezer,
   U kunt bij ons onderdelen/apparaten bestellen voor apparaat/modelnummer: FTM 1200
   Controleer of deze gegevens kloppen (zie gebruiksaanwijzing of typeplaatje apparaat)!
   1 x Mes met schroef 137-00-209 = € 26.-
   (Martin, dit is een ander nummer dan op het mes staat maar wel hetzelfde mes)
   Prijzen zijn inclusief verzendkosten.

   Stappen voor correcte bestelling en uitlevering:
   1. Reageer op deze e-mail en vermeld welke onderdelen u wenst te bestellen, het totaalbedrag en tenaamstelling + afleveradres
   Houd u er wel rekening mee dat het een zending betreft waar u mogelijk bij ontvangst voor moet tekenen of bezorging als pakketpost, dus als u met vakantie bent of weinig thuis bent (bijvoorbeeld in verband met alle dagen werken) dient u een afleveradres +tenaamstelling op te geven waar wel iemand aanwezig is op werkdagen.
   PS: Wij kunnen geen dag of dagdeel van bezorging doorgeven aan onze vervoerder.

   2. Maak het totaalbedrag over naar IBAN: NL89 INGB 0008 3577 81 (BIC INGBNL2A) ten name van ITSW BV te Winschoten onder vermelding van uw postcode, huisnummer en achternaam van het door u gewenste afleveradres.
   Zodra uw bevestiging en betaling op bovenstaande wijze door ons zijn ontvangen, zullen wij uw bestelling zo snel mogelijk voor u verzenden. Indien alles voorradig is, zult u de bestelling na circa een week ontvangen.
   Mochten wij binnen 10 werkdagen geen bevestiging hebben gehad, dan gaan wij er van uit dat u van bestelling afziet.
   Met vriendelijke groet,
   ITSw bv, Winschoten ( veel succes, gegroet Willem v.d.Werff ) Geantwoord op 10-7-2016 om 00:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Florabest FRM 1200 A1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Florabest FRM 1200 A1 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info