• Hoe instaleer ik de klok bij ventura X

  Gesteld op 4-11-2014 om 17:36 in forum Diversen Fietscomputer Misbruik melden
  • druk op mode tot klokje linksonder verschijnt
   houd set ingedrukt tot uur of minuut knippert
   druk op set om uur/minuut in te stellen (houd set vast voor automatisch oplopen)
   druk op mode om te switchen tussen uur/minuut
   gebruik nogmaals set
   doe 5 sec niets tot tijd niet eer knipper
   klaar......

   NB! bij heb ik al meerdere keren dat met fietscomputer in jaszak ongewenst de tijd verzet wordt
   Geantwoord op 3-8-2015 om 09:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info