• Ik heb een ventura x fietscomputer werkt niet

  Gesteld op 15-9-2014 om 11:54 in forum Diversen Fietscomputer Misbruik melden
  • Ik heb ook een ventura x fietscomputer en die werkt wel . kun je aangeven wat hetprobleem precies is. Heb je misschien een gebruiksaanwijzing voor mij. De mijne ben ik kwijt en weet nu niet hoe ik de wielmaat moet instellen. Geantwoord op 30-10-2014 om 13:51

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden
  • is eigenlijk reactie op de reactie op je vraag
   wielmaat instellen gaat zo
   met mode naar stand ODO
   in stand ODE op SET drukken totdat juiste wielmaat ingesteld
   dan 5 sec niets doen
   Geantwoord op 3-8-2015 om 09:21

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info