• Waar zitten alle motorsteunen van een Fiat Ducato 230

  Gesteld op 1-2-2016 om 15:00 in forum Fiat Ducato 230 Misbruik melden
  • Als je voor de motor kap staat zit er een rechts achter onder de lucht filter
   en links op de zelfde plaats als de rechter zijde
   Als je er voor onder de camper kruipt ,dan zitten er 2 achter de versnelling bak
   meestal zijn de achterste 2 versleten
   Kun je zelf makkelijk doen sleutel 19 en 22 heb je nodig en dop 19 22
   kosten zijn het kleine drie hoek is 30€ de grote 40€
   Veel succes !! Geantwoord op 11-2-2016 om 14:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info