• Ferrex telescopische heggenschaar is bij de 2e gebruiken kapot gegaan. Eerst viel ie steeds stil omdat er blijkbaar teveel takjes vastzaten tussen de messen maar na 5 x alles verwijderen, wat me toen al begon te irriteren, viel ik bij de 6e keer helemaal stil. Haag is maar voor klein gedeelte geknipt. Aldi spul had ik beter ingeschat! Iemand al een oplossing hiervoor kunnen vinden?

    Gesteld op 22-8-2020 om 18:15 in forum Ferrex Heggenschaar Misbruik melden
    • Dit heeft waarschijnlijk te maken dat er onvoldoende olie tussen de messen zit. Omdat ie niet goed gesmeerd is, loopt alles zwaar en uiteindelijk vast. Daardoor is de kans groot dat zelfs de motor doorbrandt. Smeren dus! Geantwoord op 21-3-2021 om 15:35

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info