• We hebben net een ferrex maairobot r800easy+ aangekocht .
    Bij het plaatsen hebben we de handleiding gevold ..20 cm vanaf de boord draad leggen .Maar ondertussen werd onze draad op maaiaftand 3 , 2 maal afgerukt door maaimachine
    Dus graag oplossing

    Onze machine is pas paar dagen oud.

    Graag aub een telefoonnumer waar we terecht kunnen voor eventuele vragen en geen 0800/ ... nr waar jullie firma ons in een callcenter plaats , we 40 minuten moeten wachten en ze ons alsnog duidelijkmaken

    Gesteld op 20-5-2020 om 16:44 in forum Ferrex Grasmaaier Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info