• wanneer ik mijn afwasmachine opzet, wordt de kuip automatisch met water gevuld tot de juiste hoogte is bereikt. Mijn probleem is dat de machine water blijft nemen. Kan iemand mij wat uitleg geven hoe je de hoogte van het water moet bijstellen, dat kan met de hoogteregelaar, dat werkt met luchtdruk. alvast bedankt

    Gesteld op 7-1-2012 om 01:21 in forum Fagor es 30 it Misbruik melden
    • D14 kan voorkomen als de afvoerslang te ver in de afvoer geplaatst is, haal hem een stuk eruit. dan kan het zijn dat deze D14 is opgelost. Geantwoord op 23-3-2014 om 09:18

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info