Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
40
KONTUZ: Kontuz izan puddinga edo bero
dauden beste likido batzuk ateratzerakoan.
EUSTEKO ARTEKAK (3)
Erretilua lau posiziotan (MH-26N) / hiru
posiziotan (MH-21N) jarri ahal izango da,
prestatu nahi diren janen arabera. Esaterako,
makarroiak gratinatu nahi badituzu, goitik
behetik baino gehiago eginda, erabili goiko
arteka. Oilaskoa erretzeko, erabili behekoa.
6. APARATU ELEKTRIKO ETA
ELEKTRONIKOEN HONDAKINEN
KUDEAKETA EGOKIRAKO
INFORMAZIOA
Behin aparatuaren erabilera
bizitza bukatuta ez da
etxeko hondakin orokorrekin
nahastuko.
Kostu gehigarrik gabe,
herri administrazio edo
zerbitzu hau ematen duten
banatzaileen jasotze zentro espezifikoetan
utz daitezke.
Etxetresna Elektrikoaren hondakinak
banatuta ezabatzeak ingurumenarentzako
eta osasunarentzako ondorio negatibo
posibleak ekiditea esanahi du. Honek
hondakinek tratamendua jasotzeko
aukera eta osagaien birziklatzea ekar
dezake, energia eta baliabide kontsumoen
murrizketa garrantzitsuak lortuta. Jasotze
selektiboan laguntzeko betebeharra
azpimarratzeko, produktuak arrastoa dauka
edukiontzi tradizionaletan produktu hauek
ezabatuz gero eragin dezakeen kalteaz
ohartzeko.
Informazio gehiago jaso nahi izanez
gero herri agintaritzarekin edo produktua
eskuratutako saltokiarekin harremanetan jar
zaitezke.
5. GARBITZEA
Gailua garbitzen hasi aurretik, atera
entxufea eta utzi hozten.
Garbitu erretilua barrutik eta kanpotik,
bai eta sareta eta heldulekua ere,
garbigarri neutro batez bustitako
kotoizko zapi batekin (edo esponja
batekin).
Urez pasatu. Ez erabili zurda gogorreko
eskuilarik, labearen barruko azala,
erretiluaren babesa, sareta edo
heldulekua markatuta gelditu daitezke
eta.
Pasatu zapi busti bat gailuaren
kanpoaldetik.
Ez sartu aparatua uretan, ez ipini
txorrotaren azpian.
Ez erabili garbigarri toxikorik edo
urratzailerik, esaterako gasolina,
leuntzeko hautsa edo disolbatzailea.
OHARRA
Elikatze kablea hondatuta badago,
fabrikatzaileak aldatu egin beharko du (zure
zerbitzu agenteak edo antzeko teknikari
kualifikatuak) arriskuak saihesteko.
SEGURTASUNEKO OHARRAK
Ikur honek esan nahi du
aparatua ezin dela etxeko
hondakinen edukiontzira
bota.
Kontuz: Eskura ditugun
gainazalak asko berotu
daitezke, gailua martxan
dagoenean.
41

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fagor MH-26N bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fagor MH-26N in de taal/talen: English, Espanôl, Français, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info